Diefstal door personeel

U hoopt natuurlijk dat u er nooit mee te maken krijgt, maar in de praktijk blijkt dat bedrijven nog vaker te maken krijgen met diefstal door personeel dan met stelende klanten. Diefstal door personeel wordt een steeds groter probleem en het is belangrijk dat werkgevers daarop actie ondernemen. In veel gevallen loopt een dergelijke situatie veel langer door dan nodig. Voor werkgevers is het namelijk niet gemakkelijk om diefstal door personeel aan te kaarten, om de vinger naar iemand te wijzen. Als überhaupt al duidelijk is naar wie die vinger gewezen moet worden. Om diefstal door personeel tijdig op te sporen en in de kiem te smoren, schakelt u NMS recherche uit Veenendaal in. Wij helpen u graag verder.

Diefstal op de werkvloer door personeel

Diefstal op de werkvloer kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om het meenemen van pennen, maar ook om werknemers die er de kantjes vanaf lopen of werknemers die zich ziek melden, terwijl ze helemaal niet ziek zijn. In de retail komt het helaas regelmatig voor dat het personeel op de werkvloer winkelt, zonder hiervoor te betalen. Dit komt vaker voor dan u denkt: 40% van de winkeldiefstal betreft diefstal op de werkvloer. Dit levert jaarlijks een kostenpost op van ongeveer 200 miljoen euro. Werkgevers kunnen het zich dus eigenlijk niet veroorloven om niet te investeren in het voorkomen en het opsporen van diefstal door personeel. Bedrijfsrecherche is gespecialiseerd in dergelijke onderzoeken.

Diefstal door collega: melden of niet?

Als werkgevers actief zijn in het bestrijden van stelend personeel, wordt de drempel om diefstal door een collega te melden direct ook lager. Hierdoor kunnen meer onrechtmatige situaties worden opgelost. NMS recherche kan helpen met het opsporen van zaken die niet kloppen en eventueel adviseren bij de juiste maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Uiteraard gaat NMS recherche heel discreet te werk; iedere collega krijgt alleen te weten wat u wilt dat deze collega weet. In veel gevallen kan het ook zinvol zijn om helemaal niet te vertellen dat u ons hebt ingeschakeld voor een onderzoek. Dan weet ook niemand dat er ook door een externe partij op hem of haar gelet wordt.

Ontslag op staande voet na diefstal door personeel

Ontslag op staande voet na diefstal, mag dat? Als u zelf een collega betrapt op stelen, dan is de verleiding waarschijnlijk groot om die collega ontslag op staande voet te geven. Ontslag op staande voet is echter alleen gerechtvaardigd als hier een dringende reden voor is. Nu is stelen in principe een dringende reden, maar dit is wel afhankelijk van de omstandigheden Daarom dient u als werkgever heel goed duidelijk te maken wat geldt als stelen. Daarnaast is het belangrijk om voldoende bewijsmateriaal te vergaren, om aan te tonen wat de omvang is van de schade. Het gaat immers ook om een vertrouwenskwestie en dat kan voor de rechter soms zwaarder wegen dan enkel en alleen de financiële schade. 

Neem contact op met NMS recherche

Heeft u het idee dat uw werknemers niet helemaal eerlijk zijn, maar kunt u hierin niets bewijzen? Neem dan gerust contact met ons op. We bespreken graag met u op welke manier we diefstal door personeel voor u kunnen opsporen en voorkomen. Op basis van een eerste gesprek geven we u een inschatting van de slagingskansen en een plan van aanpak. Hierin vindt u ook een kostenraming. NMS recherche werkt met een variabel tarief; dit tarief verschilt afhankelijk van de werkzaamheden. Uiteraard kunt u rekenen op onze discretie en deskundigheid. Wij beschikken over de nodige papieren en ervaring die ervoor zorgen dat alle bewijsmaterialen die wij vergaren ook daadwerkelijk voor de rechter gebruikt kunnen worden.