Veel gestelde vragen

In principe niet. Wel is het zo dat als wij bijvoorbeeld een persoon schaduwen dat dit dan vanuit ons werk mag. Als een privé persoon dit zou doen valt het al snel onder stalking. Bedrijfsmatig kunnen wij wel bepaalde opsporingsmethoden toepassen die voor een werkgever niet toegestaan zijn.
Zich voordoen als privé detective is niet bij wet verboden, om recherche werkzaamheden uit te mogen voeren is een vergunning van het ministerie van veiligheid en justitie verplicht en toestemming van de korpschef van politie vereist. Iedere officiële particulier onderzoeker zal altijd ongevraagd zijn gele legitimatiebewijs tonen!
Wij zijn bij wet verplicht om de onderzochte persoon op de hoogte te stellen dat deze onderwerp van een onderzoek is of geweest is. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.
Wij zijn volledig gecertificeerd en vergaren bewijzen op legale wijze.
Zodoende kunnen de door ons aangeleverde bewijzen, eventueel ondersteund
met foto-, video-, of geluidsopname, bij de rechtbank gebruikt worden.
Daarnaast kunnen wij eventueel optreden als getuige.
Het werken op no cure no pay basis in niet mogelijk omdat het een onderzoek zou kunnen beïnvloeden. In onze offerte geven wij vooraf wel een raming van de kosten.
Primair doet een goed recherchebureau aan waarheidsvinding. Soms zijn de zaken volstrekt anders dan verwacht. Hierdoor kunnen wij niet altijd garanderen dat een opdracht het gewenste of verwachte resultaat oplevert. Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek kunnen wij echter wel goed beoordelen hoe kansrijk de zaak is.
Wij mogen in verband met de privacywetgeving geen adressen of n.a.w. gegevens verstrekken op basis van (mobiele) telefoonnummers, bankrekeningen of kentekens van voertuigen.
Doorgaans binnen 24 uur.
Meestal werken wij door heel Nederland, als het nodig is werken wij ook over de landsgrenzen.
Meestal werken wij aan delicate en zeer vertrouwelijke zaken. En echt, schaamt u zich niet, wij hebben het "allemaal" al een keer gezien. Wij conformeren ons aan de privacy-gedragscode en zorgen ervoor dat alles volledig geheim blijft.