Het intakegesprek

Afhankelijk van de zaak, zullen wij in eerste instantie een oriënterend gesprek met u hebben. Dit gesprek kan plaatsvinden bij ons, bij u, of op elke andere locatie waar u zich prettig voelt.
Tijdens dit geheel vrijblijvende gesprek zullen in ieder geval de volgende zaken aan de orde komen:

  • Het probleem.
  • Het doel van het onderzoek.
  • De wettelijke mogelijkheden en beperkingen.
  • Een kostenraming.

Bij een wederzijds vertrouwen aan het eind van het gesprek, zullen wij u voorzien van een plan van aanpak alsmede een offerte.

In het plan van aanpak zullen wij aangeven:

  • Op welke manier wij het onderzoek aanpakken.
  • Hoe we de communicatie laten verlopen en met welke frequentie.
  • Een analyse van de mogelijke risico’s.
  • De inzet van personen en het tijdspad.

Wanneer u zich kunt vinden in het plan van aanpak en de offerte, dan gaan wij direct aan de slag.
Gezien de vaak zeer vertrouwelijke aangelegenheden, is het communicatieplan een belangrijk aspect wat we met u bespreken.
Gedurende het onderzoek houden wij u op de hoogte van de vorderingen.

Na het onderzoek zullen wij een rapport uitbrengen en u eventueel adviseren over de te nemen stappen.