Betekenis van termen in de privé detective wereld

Particulier onderzoeker:
Synoniemen hiervoor zijn: Privé detective, prive detective, particulier rechercheur, PI, private investigator. Werkzaam voor een bedrijf of instelling spreekt men over een bedrijfsrechercheur ofwel bedrijfsrecherche en bedrijfs recherche..

Trackingsysteem
GPS volgsysteem, een kastje ter grootte van een lucifer doosje die satelliet signalen ontvangt en de positie doorstuurt naar bijvoorbeeld een mobile telefoon. Het gebruik van een volgsysteem in particuliere opdrachten is bij wet verboden.

Bug detector
Ook wel een "sweeper" genoemd, is een apparaat die afluisterapparatuur en verborgen camera's op kan sporen.

Subsidiariteit en proportionaliteit:
Voor een onderzoek moet altijd het minst zware onderzoeksmiddel toegepast worden en dient in verhouding te zijn met de zaak.

Pinhole camera:
Een zeer kleine, meestal verborgen, camera. Deze wordt met of zonder kabels aangesloten op een digitale video recorder. Meestal gebruiken we dan motion detection. Ofwel, er wordt alleen opgenomen als er beweging is.

Subject
De te onderzoeken persoon of object.